Jdi na obsah Jdi na menu
 


P o z v á n k a na členskou schůzi Bytového družstva Polabí 355,356 dne 4.11. 2020 formou per rollam

Bytové družstvo Polabí 355/356, ul. Sadová 355/356 v Mělníku

 

 

        S D Ě L E N Í

 

Vzhledem ke stále se šířící nemoci Covid 19 , nařízením vlády o omezení počtu osob a nouzovém stavu, rozhodlo představenstvo BD, že se čl. schůze, která se měla konat dne 14.10.2020 , na této mělo dojít ke schválení účetní závěrky za rok 2019

 

 

    z r u š i l a

 

Čl.  schůze se bude konat dne  4.11. 2020 formou per rollam, tzn., že obdržíte do svých schránek zápis, který odsouhlasíte svým podpisem a vhodíte ho do schránky - Valenta BD ve vchodu 356 , nejpozději do 19.11.2020. Tento zápis bude obsahovat pouze jediný  bod - schválení účetní  závěrky za rok 2019.

Schválení je nutné z důvodu založení do sbírky listin u Obchodního soudu v Praze.

 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

 

Představensvo BD

Za BD - předseda Valenta Vladimír       

 

 

 

 

V Mělníku dne 4. 11.2020