Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

P o z v á n k a na členskou schůzi Bytového družstva Polabí 355,356 22.11.2022

7. 11. 2022

Bytové družstvo Polabí 355,356

 

P o z v á n k a

na  řádnou členskou schůzi Bytového družstva Polabí 355,356

IČO 27946371

se sídlem, ul. Sadová 356  Mělník

 

Představenstvo Bytového družstva Polabí 355,356 svolává řádnou členskou schůzi Bytového družstva Polabí 355,356, která se koná v Mělníku ul. Sadová v úterý,

 22.11.2022

od 18 hodin v sušárně BD, vchod 355

                                                  

Program řádné  schůze:

 

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. informace o stavu financí
  4. schválení hospodářského výsledku za rok  2021
  5. diskuze
  6. Závěr

 

 

V případě zastupování, dodejte platnou plnou moc,

uvedena na druhé straně této pozvánky.

                                                                                                                                       

                                                                                                              

                             předseda představenstva  Valenta Vladimír …………………………     

 

 

    

    V Mělníku dne 7.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný (a) …………………………….…nar…………………………

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………...

 

uděluji tímto plnou moc

panu(paní)……………………………………………nar…………………………

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………...

k tomu, aby se místo mne zúčastnil na členské schůze Bytového družstva Polabí 355, 356 v ul. Sadová, č.p. 355 lník , konané dne 22.11.2022 a na této schůzi hlasoval.

Beru na vědomí, že jeho hlasování mne zavazuje.

 

 

V ……………………, dne ……………                 …………………………………..……..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   podpis (nemusí být ověřen)   

                                                                        

 

                                    Zmocnění  přijímám                 ………………………………….

                                                                                           podpis (nemusí být ověřen)   

 

 

 

ZÁPIS z jednání členské schůze Bytové družstvo Polabí 355/356, ze dne 4.11. 2020 formou per rollam

4. 11. 2020

 

návrh stanov

6. 6. 2014

 

Plná moc

6. 6. 2014

 

P o z v á n k a na členskou schůzi Bytového družstva Polabí 355,356

5. 6. 2014